Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 19 ноември 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 18.11.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје – 260 обични акции
- Интерпромет АД Тетово – 125 обични акции
- Макпромет АД Штип – 40 обични акции