Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 18 март 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 17.03.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 103 обични акции
-Факом АД Скопје – 2 обични акции
-Уготур АД Скопје – 21 обична акција