Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 18 октомври 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.10.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Агромеханика АД Скопје – 2 обични акции