Внесување на издавачот Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување"
понеделник, 17 јули 2023

Ве известуваме дека на 14.07.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, согласно член 61-а од Правилата за котација.

Внесување на друштвото Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување“ е со цел за обрнување на внимание на инвеститорската јавност поради објавена намера за преземање на друштвото.