Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 17 февруари 2022

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 16.02.2022 година ОИЛКО КДА Скопје изврши откуп на 1.330 сопствени обични акции по цена од 6.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 16.02.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Дебарски Бањи АД Дебар – 31 обична акција