Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 17 јануари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.01.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Макпетрол АД Скопје – 1 обична акција
-Македонски Телеком АД Скопје – 731 обична акција
-Гранит АД Скопје – 500 обични акции
-Попова Кула АД Демир Капија – 250 обични акции