Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 16 јуни 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 15.06.2023 година Жито Полог АД Тетово изврши откуп на 2.325 сопствени обични акции по цена од 2.266,00 денари за една акција, преку една администраторска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.06.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Гранит АД Скопје - 321 обични акции
- Мермерен комбинат АД Прилеп - 3.324 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 6 обични акции