Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 16 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 2 обични акции
-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 1 обична акција
-Алкалоид АД Скопје – 60 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 2 обични акции
-Уготур АД Скопје – 2 обични акции 
-Славеј АД Скопје – 24 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 21 обична акција