ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 16 ноември 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 15.11.2017 година Нова Стоковна Куќа АД Струмица изврши откуп на: -28 сопствени обични акции по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.11.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –170 обични акции