Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 16 октомври 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 15.10.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје – 50 обични акции
- Лотарија на Македонија АД Скопје – 36 обични акции
- Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје – 11 обични акции