ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
вторник, 15 август 2017
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 14.08.2017 година Нова Стоковна куќа АД Струмица изврши откуп на: -10 сопствени обични акции по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку една трансакција.