Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 15 мај 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.05.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 5.500 обични акции