Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 15 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 14.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макстил АД Скопје - 599 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 15 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 722 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 37 обични акции
- Либерти АД Скопје - 337 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 305 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 36 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 274 обични акции
- Уготур АД Скопје - 40 обични акции
- Фруктал МАК АД Скопје - 430 обични акции