Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Караорман АД Кичево
петок, 14 јули 2023

Во продолжение преземете го текстот на Намерата за понуда за преземање на Жито Караорман АД Кичево