Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 14 мај 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 13.05.2024 година Прилепска Пиварница АД Прилеп изврши откуп на 11 сопствени обични акции по цена од 34.011,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 13.05.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Макпетрол АД Скопје - 59 обични акции
- Гранит АД Скопје - 179 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 410 обични акции