Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 13 септември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална банка АД Скопје - 250 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 124 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 494 обични акции