Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 13 јуни 2024

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.06.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГТЦ АД Скопје - 14 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 525 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 1221 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 687 обични акции