Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 13 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје - 335 обични акции
- Макстил АД Скопје - 110 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 40 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 2 обични акции