НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 12 септември 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.09.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпетрол АД Скопје - 20 обични акции - Агромеханика АД Скопје - 221 обични акции - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје - 60 обични акции