Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 12 јануари 2017

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

                  

На 11.01.2017 година Макошпед АД Скопје изврши откуп на:

-330 сопствени обични акции по цена од 142,00 денари за една акција, преку две трансакции.

 

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.01.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

 

- Макпетрол АД  Скопје– 5 обични акции;

- Топлификација АД  Скопје– 4 обични акции;

- Алкалоид АД  Скопје– 3 обични акции;

- Рудници Бањани АД  Скопје– 174 обични акции;

- Силекс АД  Кратово– 50 обични акции;