Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 12 јануари 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 11.01.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
 
- РЖ КПОР  АД Скопје  –11 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје 100 обични акции
- РЖ Техничка контрола  АД Скопје  –8 обични акции
- Уготур АД Скопје  –21 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје  –5 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје  –20 обични акции
- Макстил АД Скопје  –445 обични акции
- Тетекс АД Тетово  –60 обични акции
- Димко Митрев АД Велес  –78 обични акции
- Топлификација АД Скопје  –100 обични акции
- Макошпед АД Скопје  –90 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје  –348 обични акции
- Стопанска Банка АД Скопје  –300 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје –1.064 обични акции