Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 11 август 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 45 обични акции
- Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп - 50 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 26 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 24 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 13 приоритетни акции