Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 11 август 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.08.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Трготекстил малопродажба АД Скопје – 217 обични акции
-Гранит АД Скопје – 500 обични акции
-Македонија Турист АД Скопје – 316 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 530 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 83 обични акции
-НЛБ Банка АД Скопје – 55 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 25 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 24 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 10 обични акции