НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 11 јуни 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.06.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –96 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп –106 обични акции - Алкалоид АД Скопје –284 обични акции - Технокомерц АД Скопје –187 обични акции