НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 11 декември 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 10.12.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпромет АД Штип –19 обични акции - ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово –41 обични акции