Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 10 март 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.03.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ТТК Банка АД Скопје – 396 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 114 обични акции
-ЖАС АД Скопје – 48 обични акции