Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 10 февруари 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.02.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Лотарија на Македонија АД Скопје – 10 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје – 2 обични акции
- Жито Полог АД Тетово – 593 обични акции