НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 01 август 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.07.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Макпромет АД Штип - 15 обични акции - Жито Лукс АД Скопје –240 обични акции