Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 01 јуни 2020

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.05.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Адинг АД Скопје – 10 обични акции
- Комерцијална Банка АД Скопје – 10 обични акции
- Макстил АД Скопје – 50 обични акции
- Гранит АД Скопје – 15 обични акции
- ДС Смитх АД Скопје – 30 обични акции
- Макошпед АД Скопје – 10 обични акции