Free market
Symbol Symbol description Total shares
ALKB Alkaloid Berovo MKALKB101010 5,000
ATPP ATP Proleter Kriva Palanka MKATPP101011 12,945
BIKF Tekstil Elma Prilep MKBIKF101010 12,361
CDHV Centralen depozitar za hartii od vrednost MKCDHV101019 6,000
EDST Edinstvo Struga MKEDST101018 331,792
ELNC Elenica AD Strumica MKIGME101014 24,999
ENER Energomont Skopje MKENER101014 3,359
EUMK Euromak broker AD Skopje MKEUMK101012 136
FKTL FK Struga-Trim-Lum AD Struga MKFKTL101015 2,500
FROT Frotirka kompani AD Delcevo MKFROT101015 63,495
GALE Galeb AD Ohrid MKGALE101013 40,278
GDKM ZIK Gradiste Kumanovo MKGRDI101010 3,000
GIMS Grad. institut Makedonija Skopje MKGIMS101018 12,836
GRDN Gradinar Ohrid MKGRDN101013 14,598
JAKO Javor Konsalting Bitola MKJAKO101019 7,300
JUSK Jugotutun Skopje MKJUSK101011 2,042
KARO Karaorman Skopje MKKARA101015 95,699
KDFO Generali investments AD Skopje MKKDFO101010 93,574
KKST KK Strumica 2022 AD Strumica MKKKST101011 2,500
KMPR Komunaproekt Tetovo MKKMPR101014 45,772
KULT Kultura AD Skopje MKKULT101016 44,000
KVAS Kvasara Bitola MKKVAS101019 12,500
LAJO Lajon Ins AD Skopje MKLAJO101018 1,500
LHND Lihnida Ohrid MKLHND101018 55,100
MB Makedonska berza AD Skopje MKMBDH101011 2,792
MLKR Mlekara AD Bitola MKIMBM101019 108,589
OBPP Polisa Plus AD Skopje MKOBPP101015 500
OPFO Opfolio AD Skopje MKOPFO101012 12,000
OPTK Ocna optika Getaldus Skopje MKOPTK101010 12,536
OSPO Osiguritelna polisa Skopje MKOSPO101017 300,901
PELK Pelagonija Komerc AD Bitola MKPELK101010 5,038
PROD Prosvetno delo Skopje MKPROD101011 50,882
PROT Protektor AD Prilep MKPROT101013 1,500
PTRS Roman AD Prilep MKPRTS101019 1,952
RIMI RIMI AD Stip MKRIMI101017 104,569
RINS Reing Skopje MKRINS101014 14,070
RZIZ RZ Skopje-Inzenering Skopje MKSKIN101011 18,914
SKP Pivara Skopje AD Skopje MKSKPV101012 179,970
SOLN Solun 2001 Gevgelija MKSOL1101012 82,246
TAJM Tajmiste AD Kicevo - dolgorocno suspendirano od kotacija MKTAJM101012 26,341
TBKO Sava osiguruvane AD Skopje MKTBKO101016 18,326
TRUB Fakul.-zemjo. stopanstvo Trubarevo AD s. Trubarevo Skopje MKTRUB101011 70,000
TSZS Trgotekstil zaed. sluz. Skopje MKTRGT101019 20,745
VFPM VFP Fond Menagment AD Skopje MKVFPF101014 525,000
VSC Veterinarno stocarski centar Kumanovo MKVSCK101017 71,000
ZIMS ZIM Skopje MKZIMS101015 35,000
ZUAS ZUAS AD Skopje MKZUAS101013 35,000