Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 7,149.00 6,970.00 7,098.00 6,970.00 213 47,516,038 6,711 5
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 12,999.00 12,600.00 12,600.00 12,800.00 94 17,661,916 1,384 4
Beton Skopje 255.65 EUR 6,283.00 6,283.00 6,283.00 6,283.00 2 188,490 30 1
Fersped Skopje 37400.00 MKD 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 1 124,000 2 1
Granit Skopje 5.00 EUR 1,039.00 980.00 980.00 1,003.00 42 5,354,154 5,221 4
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 70,000.00 65,000.00 65,000.00 70,000.00 78 22,805,026 335 5
Makedonijaturist Skopje 25.56 EUR 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3 240,000 60 1
RZ Uslugi Skopje 5.11 EUR 59.00 56.00 56.00 56.00 3 62,540 1,090 2
Stopanska banka Bitola 3000.00 MKD 2,901.00 2,700.00 2,701.00 2,850.00 25 2,890,274 1,029 5
Makstil Skopje 5.11 EUR 77.00 74.00 76.00 74.00 5 201,225 2,661 2
Teteks Tetovo 50.40 EUR 1,888.00 1,887.00 1,888.00 1,887.00 6 636,150 337 2
Vinarska vizba Tikves Kavadarci 51.13 EUR 4,502.00 4,502.00 4,502.00 4,502.00 1 45,020 10 1
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,355.00 1,317.00 1,317.00 1,350.00 24 2,560,639 1,906 3
ZK Pelagonija Bitola 70.21 EUR 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3 250,000 100 2
Exchange Listing - Bonds
R. Makedonija - denacionalizacija 15 1.00 EUR 99.00 99.00 99.00 99.00 1 175,902 2,880 1
R. Makedonija - denacionalizacija 16 1.00 EUR 99.00 99.00 99.00 99.00 3 631,113 10,333 2
Mandatory Listing – ordinary shares
Kristal 1923 AD Veles 25.56 EUR 150.00 150.00 150.00 150.00 1 210,000 1,400 1
Gradski Trgovski Centar Skopje 50.00 EUR 1,794.00 1,790.00 1,794.00 1,790.00 2 53,760 30 2
OKTA Skopje 51.12 EUR 3,154.00 3,101.00 3,154.00 3,101.00 4 185,899 59 1
Prilepska Pivarnica Prilep 125.00 EUR 32,445.00 32,445.00 32,445.00 32,445.00 2 389,340 12 1
Rade Koncar - aparatna tehnika Skopje 20.00 EUR 1,801.00 1 2,620,500 1,500 1
Skovin Skopje 310.00 MKD 50.00 50.00 50.00 50.00 1 1,000 20 1
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 1,190.00 1,175.00 1,179.00 1,175.00 29 5,318,816 4,498 3
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 320.00 317.00 317.00 320.00 14 524,937 1,649 2
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 17,700.00 17,200.00 17,399.00 17,200.00 35 8,139,449 468 3
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 2,401.00 2,400.00 2,401.00 2,400.00 13 4,869,610 2,029 1
Cementarnica USJE Skopje 3100.00 MKD 25,001.00 25,001.00 25,001.00 25,001.00 2 375,015 15 1
Regular Market
Free Market - Ordinary shares
Vardar s. Brvenica Tetovo 10.00 DEM 10.00 10.00 10.00 10.00 2 2,820 282 1