Statistical summary report for period
Symbol description Nominal value Max Min Open Close Trades Value Volume Trading days
Official Market
Super Listing - Ordinary shares
Komercijalna banka Skopje 1000.00 MKD 7,149.00 6,800.00 6,800.00 7,100.00 280 65,957,006 9,357 5
Exchange Listing - Ordinary shares
Alkaloid Skopje 25.56 EUR 12,999.00 12,550.00 12,550.00 12,750.00 123 26,602,040 2,093 5
Fersped Skopje 37400.00 MKD 62,000.00 62,000.00 62,000.00 62,000.00 1 124,000 2 1
Granit Skopje 5.00 EUR 1,039.00 980.00 1,000.00 1,039.00 39 4,763,926 4,632 4
Makpetrol Skopje 511.29 EUR 67,800.00 64,000.00 64,000.00 67,800.00 66 16,795,999 255 5
Makedonijaturist Skopje 25.56 EUR 4,020.00 4,000.00 4,020.00 4,000.00 4 280,200 70 2
RZ Uslugi Skopje 5.11 EUR 59.00 56.00 56.00 56.00 3 62,540 1,090 2
Stopanska banka Bitola 3000.00 MKD 2,972.00 2,700.00 2,700.00 2,833.00 22 2,148,278 785 5
Makstil Skopje 5.11 EUR 77.00 75.00 76.00 75.00 7 242,745 3,191 2
Teteks Tetovo 50.40 EUR 1,888.00 1,887.00 1,888.00 1,887.00 6 636,150 337 2
Vinarska vizba Tikves Kavadarci 51.13 EUR 4,502.00 4,500.00 4,500.00 4,502.00 3 652,520 145 2
TTK Banka AD Skopje 1000.00 MKD 1,355.00 1,279.00 1,279.00 1,355.00 18 1,436,772 1,087 2
ZK Pelagonija Bitola 70.21 EUR 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 3 250,000 100 2
Exchange Listing - Bonds
R. Makedonija - denacionalizacija 16 1.00 EUR 99.00 99.00 99.00 99.00 2 219,942 3,601 1
Mandatory Listing – ordinary shares
Kristal 1923 AD Veles 25.56 EUR 150.00 150.00 150.00 150.00 1 210,000 1,400 1
Gradski Trgovski Centar Skopje 50.00 EUR 1,794.00 1,794.00 1,794.00 1,794.00 1 26,910 15 1
OKTA Skopje 51.12 EUR 3,154.00 3,061.00 3,061.00 3,101.00 6 272,619 87 2
Prilepska Pivarnica Prilep 125.00 EUR 32,445.00 32,445.00 32,445.00 32,445.00 2 389,340 12 1
Skovin Skopje 310.00 MKD 50.00 50.00 50.00 50.00 1 1,000 20 1
Stopanska banka Skopje 201.10 MKD 1,190.00 1,160.00 1,160.00 1,175.00 55 10,395,441 8,854 5
Makedonski Telekom Skopje 100.00 MKD 320.00 315.00 317.00 320.00 18 817,412 2,574 4
NLB Banka Skopje 1000.00 MKD 17,700.00 17,200.00 17,399.00 17,500.00 37 8,315,538 478 3
Univerzalna Investiciona Banka Skopje 1000.00 MKD 2,401.00 2,399.00 2,399.00 2,400.00 18 5,651,870 2,355 2
Regular Market
Free Market - Ordinary shares
Vardar s. Brvenica Tetovo 10.00 DEM 10.00 10.00 10.00 10.00 2 2,820 282 1