Шифра на ХВ - RZLIPTE1 - РЖ Скопје - Липтерм Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Држава - удели
ISIN:
4221923UDLF1
Вкупно издадени ХВ
0
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци