Шифра на ХВ - RKRB -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKRKRB101015
Вкупно издадени ХВ
500
Последно тргување: 18.07.2019
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Просечна цена:
3.000,00
Количина:
425
Промет:
1.275.000
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.000,00
Минимална цена:
3.000,00
Количина:
425
Промет:
1.275.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци