Шифра на ХВ - PREM -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPREM101012
Вкупно издадени ХВ
300.000
Последно тргување: 08.05.2019
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Просечна цена:
120,00
Количина:
2.220
Промет:
266.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
40.228
Промет:
4.827.360
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци