Шифра на ХВ - PREM -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPREM101012
Вкупно издадени ХВ
300.000
Последно тргување: 09.07.2019
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Просечна цена:
120,00
Количина:
1.128
Промет:
135.360
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
41.356
Промет:
4.962.720
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци