Шифра на ХВ - PGST - Пелагонија Струмица
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPGST101012
Вкупно издадени ХВ
19.300
Последно тргување: 16.08.2019
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Просечна цена:
615,00
Количина:
374
Промет:
230.010
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Количина:
1.553
Промет:
955.095
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци