Шифра на ХВ - PGST - Пелагонија Струмица
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPGST101012
Вкупно издадени ХВ
19.300
Последно тргување: 27.01.2020
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Просечна цена:
615,00
Количина:
207
Промет:
127.305
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Количина:
207
Промет:
127.305
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци