Шифра на ХВ - MSOS - Евроинс осигурување Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMSOS101016
Вкупно издадени ХВ
7.600
Последно тргување: 15.04.2019
Максимална цена:
9.270,00
Минимална цена:
9.270,00
Просечна цена:
9.270,00
Количина:
462
Промет:
4.282.740
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.270,00
Минимална цена:
9.270,00
Количина:
462
Промет:
4.282.740
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци