Шифра на ХВ - LARI - Ларин АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKLARI101016
Вкупно издадени ХВ
370.000
Последно тргување: 05.03.2019
Максимална цена:
862,00
Минимална цена:
862,00
Просечна цена:
862,00
Количина:
563
Промет:
485.306
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
862,00
Минимална цена:
837,00
Количина:
1.689
Промет:
1.427.768
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци