Шифра на ХВ - ILST - Илинден Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKILST101014
Вкупно издадени ХВ
22.000
Последно тргување: 25.09.2018
Максимална цена:
1.550,00
Минимална цена:
1.550,00
Просечна цена:
1.550,00
Количина:
7
Промет:
10.850
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.550,00
Минимална цена:
1.550,00
Количина:
7
Промет:
10.850
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци