Шифра на ХВ - FKBE -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKFKBE101014
Вкупно издадени ХВ
4.750
Последно тргување: 15.08.2019
Максимална цена:
76,00
Минимална цена:
76,00
Просечна цена:
76,00
Количина:
475
Промет:
36.100
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
76,00
Минимална цена:
76,00
Количина:
5.700
Промет:
433.200
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци