Шифра на ХВ - EUPF - АД Еуропрофил Алдинци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKEUPF101016
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: 19.02.2020
Максимална цена:
63,00
Минимална цена:
63,00
Просечна цена:
63,00
Количина:
4.947
Промет:
311.661
Број на трансакции:
50
Последните 52 недели
Максимална цена:
63,00
Минимална цена:
63,00
Количина:
4.947
Промет:
311.661
Број на трансакции:
50

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци