Шифра на ХВ - ERMT - Еурометинг Прилеп
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKERMT101018
Вкупно издадени ХВ
10.000
Последно тргување: 18.09.2019
Максимална цена:
177,00
Минимална цена:
177,00
Просечна цена:
177,00
Количина:
411
Промет:
72.747
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
197,00
Минимална цена:
177,00
Количина:
941
Промет:
177.157
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци