Шифра на ХВ - DOMA - Металец Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKDOMA101013
Вкупно издадени ХВ
10.538
Последно тргување: 24.12.2019
Максимална цена:
1.263,00
Минимална цена:
1.263,00
Просечна цена:
1.263,00
Количина:
10
Промет:
12.630
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.263,00
Минимална цена:
1.263,00
Количина:
26
Промет:
32.838
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци