Шифра на ХВ - COMA -
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKCOMA101014
Вкупно издадени ХВ
36.679
Последно тргување: 22.06.2018
Максимална цена:
306,00
Минимална цена:
306,00
Просечна цена:
306,00
Количина:
200
Промет:
61.200
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
306,00
Минимална цена:
306,00
Количина:
200
Промет:
61.200
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци