Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
18.01.2019 0 0 0
17.01.2019 0 0 0
16.01.2019 0 0 0
15.01.2019 0 0 0
14.01.2019 0 0 0
11.01.2019 0 0 0
10.01.2019 0 0 0
09.01.2019 0 0 0
08.01.2019 0 0 0
04.01.2019 0 0 0
03.01.2019 0 0 0
02.01.2019 0 0 0
28.12.2018 0 0 0
27.12.2018 0 0 0
26.12.2018 0 0 0
25.12.2018 0 0 0
24.12.2018 0 0 0
21.12.2018 0 0 0
20.12.2018 0 0 0