Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
22.03.2019 0 0 0
21.03.2019 0 0 0
20.03.2019 0 0 0
19.03.2019 0 0 0
18.03.2019 0 0 0
15.03.2019 0 0 0
14.03.2019 0 0 0
13.03.2019 0 0 0
12.03.2019 0 0 0
11.03.2019 0 0 0
08.03.2019 0 0 0
07.03.2019 0 0 0
06.03.2019 0 0 0
05.03.2019 0 0 0
04.03.2019 0 0 0
01.03.2019 0 0 0
28.02.2019 0 0 0
27.02.2019 0 0 0
26.02.2019 0 0 0
25.02.2019 0 0 0