Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
31.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
30.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
29.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
28.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
27.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
23.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
22.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
21.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0
20.05.2019 98,50 98,50 0,00 0 0 0