НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 09 септември 2016
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.09.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - МЗТ Пумпи АД Скопје –25 обични акции