Откуп на сопствени акции на котирани друштва
вторник, 09 октомври 2018

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 08.10.2018 година Макпетрол АД Скопје изврши откуп на:
- 2 сопствени обични акции по цена од 43.700,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.
- 30 сопствени обични акции по цена од 44.000,00 денари за една акција, преку 2 трансакции.