НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 07 јули 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.07.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Грозд АД Струмица –33 обични акции