ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 07 јули 2016
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 06.07.2016 година Огражден АД Струмица изврши откуп на: -257 сопствени обични акции по цена од 1.250,00 денари за една акција, преку две трансакции. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.07.2016 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Бетон АД Скопје –2 обични акции - Макпетрол АД Скопје –2 обични акции - Алкалоид АД Скопје –101 обични акции - ОКТА АД Скопје –27 обични акции